DUIVENVERENIGING ZWIJNDRECHT

DUIVENLIEFHEBBER.BE

 

 

 

OP VRIJDAG 29/01/16

HEEFT ER IN HET LOKAAL VAN “VERENIGING ZWIJNDRECHT”

CAFE CENTRUM STATIESTRAAT 90 ZWIJNDRECHT

DE JAARLIJKSE VERKOOP VAN BONS EN JONGE DUIVEN PLAATS

TEN VOORDELE VAN DE MAATSCHAPPIJ BEGIN TE 19H00.

 

VOLGENDE LIEFHEBBERS SCHENKEN EEN JONGE DUIF OF BON.

 

VAN LANDEGHEM GEBROEDERS / VAN ROY WILLY & ROCHTUS NICOLE / VETS LUDO /

VAN DER HEYDEN – HUYSMANS / VRIESACKER MARC / DE BACKER ROGER / VAN MOER

 

JOZEF / NIELANDT KAMIEL / VAN MIEGHEM FRANS / CORNELIS ROGER /

 

VAN KERKHOVEN / DAELMAN PATRICK / GEERTS PETRUS / D’HOOGE HARRY /

 

SMET MARCEL / DE MUNCK CHRISTIANE / ADRAENSSENS GINO / LAUWERS HUBERT /

 

HEYRMAN - WEEMAES / BOTERDAELE – ROMBAUT / BAFORT LUC / DE MAYER WILLY

 

STOOP ROGER / ANDRIES FRANK / VAN DE VIJVER OMER / ROGGEMAN DIRK /

 

SEYMUS LEO / BRAEM ERNEST / BOLSENS HERMAN / DECKERS LEON /

 

DE COCK – ROTTHIER / D’ EER MAGDA / D’ HOOGE HERMAN / HEYNDRICKX RONNY /

 

OGIERS WALTER / MOORS FRANS / DE BOCK KAREL / VAN DER MEIREN DIRK /

 

VAN DER MEIREN PAT & BO / VAN PUYMBROECK LUCIEN / VERBRAEKEN LEON /

 

VERGAUWEN KAREL ( NIEUW NAMEN )

 

iedereen van harte welkom

 

 

De duivensport promoten ....ons allen plicht !!!