winteractiviteiten rva

DUIVENLIEFHEBBER.BE

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ “RECHT VOOR ALLEN”

Herenstraat 8

9170 SINT-GILLIS-WAAS

Tel 03/770.50.58

 

Geacht lid,

Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

 

 

ALGEMENE VERGADERING

 

 

Deze zal plaatshebben in ons lokaal

Op VRIJDAG 9 DECEMBER 2016 TE 19.30 UUR

 

Dagorde : Overzicht seizoen 2016 Vooruitzichten seizoen 2017

Vastleggen lidgeldenVoorstellen

Winteraktiviteiten

Liefhebbers die punten op de dagorde wensen te plaatsen of zich kandidaat willen stellen om deel uit te maken van de besturen kunnen dit schriftelijk doen tot 72 uur voor de aanvang van de vergadering, ten adresse van het lokaal.

 

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u enkele data mede te delen : HOKLIJST BINNENBRENGEN TEN LAATSTE OP 20/11/2016!!!!

 

Naar jaarlijkse gewoonte zijn er vanaf 20 november tot eind februari elke zondagmorgen hoktentoonstellingen in ons inkorflokaal van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Bijgevoegd vindt u de lijst terug van de eerste 7 hoktentoonstellingen :

20/11 Bafort Luc – Ringoot Frederik – Van Puymbroeck B&N

27/11 De Rudder Harry – Stuer Georges – Van Landeghem Gebroeders

04/12 Callebaut Wilfired – Coppens Rik – Weyn Roger & Dirk

11/12 De Bock Theo – De Geest-De Cock – Smet Gunther

18/12 Baert Diego&Eddy – De Caluwaert Marcel – Heyndrickx Erick

08/01 Fabry-V Craenenbroeck – Meersman Gustaaf – Quasten Danny

15/01 Antheunis-Van Goethem – Smet-Demonie – Van Overmeire Georges

 

Noteer alvast volgende data in uw agenda voor 2017 (uitnodigingen volgen later) : Zaterdag 21 januari kampioenendag Quiévrain & Noyon

Zaterdag 4 februari kampioenendag halve fond & fond & flying

Zaterdag 11 februari kampioenendag Barcelonavrienden

 

Wij hopen op uw medewerking te mogen rekenen!!

Met sportieve groeten, namens het bestuur,

Marin William, de voorzitter.