S.N.V.B._ BEVEREN

DUIVENLIEFHEBBER.BE

Welkom op deze infopagina voor liefhebbers uit het Waasland &

Oost Vlaanderen

De duivensport promoten ....ons allen plicht !!!